Nyheter

Om oss

Norsk GeoGebra-institutt er en del av Matematikksenteret og utgjør den offisielle norske delen av International GeoGebra Institute.

Vi har som formål å:

  • utvikle gratis GeoGebra-ressurser
  • tilby kurs og verksteder for lærere ved å bygge opp et nasjonalt nettverk av ressurspersoner
  • utvikle GeoGebra videre
  • bidra til nasjonalt og internasjonalt samarbeid om matematikkdidaktisk forskning på bruk av GeoGebra og andre digitale verktøy i undervisningen

GeoGebra er et gratis dynamisk matematikkprogram til skolebruk.

GeoGebraTube er den offisielle portalen for GeoGebra-konstruksjoner -materiell. Her kan du se hva andre har laget, og du kan dele dine ting.

Finn informasjon om hvordan du bruker GeoGebra og bidra med dine egne ideer!

Besøk GeoGebra brukerforum for å få hjelp eller komme med forslag.

GeoGebra-kurs og arrangement annonseres på dette oversiktskartet. Følg med! Kanskje skjer det noe nær deg?

Nordic GeoGebra Network er et samarbeid mellom de nordiske og baltiske GeoGebra-instituttene.