Gratis GeoGebra-kurs for lærere og elever

I samarbeid med Kikora, GeoGebra og Senter for IKT i utdanningen, har Matematikksenteret utviklet et selvstudiekurs i bruk av GeoGebra for grunnskolen og videregående skole. Kurset er gratis, og fører fram mot sertifisering som GeoGebra-bruker. Flere tusen elever og lærere i Norge er allerede i gang.

Besøk nettsiden http://www.kikora.no/ for å lese mer om kurstilbudet, og for å få gratis tilgang for deg og dine elever.

Kurset er utviklet i samarbeid med:

Utviklet i samarbeid med Kikora, GeoGebra og Senter for IKT i opplæringen.

GeoGebra er et gratis dynamisk matematikkprogram til skolebruk.

GeoGebraTube er den offisielle portalen for GeoGebra-konstruksjoner -materiell. Her kan du se hva andre har laget, og du kan dele dine ting.

Finn informasjon om hvordan du bruker GeoGebra og bidra med dine egne ideer!

Besøk GeoGebra brukerforum for å få hjelp eller komme med forslag.

GeoGebra-kurs og arrangement annonseres på dette oversiktskartet. Følg med! Kanskje skjer det noe nær deg?

Nordic GeoGebra Network er et samarbeid mellom de nordiske og baltiske GeoGebra-instituttene.